Junta directiva

ORGANIGRAMA

La Junta Directiva té com a missió el bon govern del CB Castellet d’acord amb els estatuts aprovats en Assemblea, els membres de la Junta Directiva son escollits per l’Assemblea General i pel temps establert en els estatuts.

Santiago
Pérez

President

David
Pey

Secretari

Montserrat
Ambrós

Tresorera

Daniel
Arcos

Vocal

Francesc
Cabanes

Vocal

Jordi
Subirana

Vocal

Sandra
Artigas

Vocal

Mar
Abellán

Vocal

Direcció d’administració, direcció tècnica-esportiva i comunicació

Reforç de la estructura de gestió del club: entre el Director tècnic i el Director d’administració gestionen el dia a dia del club.

Xavier
Isanta

Director d'administració

Joan
Canovas

Director tècnic

Gerard
Canovas

Comunicació

COMISSIONS ORGANITZATIVES

Missió: Planificar la línia esportiva del club i treballar juntament amb el cos tècnic del club.

Missió: Dinamitzar la participació de pares, cos tècnic i jugadors/es, captació de socis i jugadors/es, comunicació amb institucions i empreses i gestió del material.

Missió: Assegurar la bona marxa econòmica i administrativa del club, pressupostos, comptabilitat, tresoreria, impostos.

Missió: Assegurar el compliment del règim intern aplicant les sancions disciplinàries adients.

Cistella de la compra
Desplaça cap amunt