Transparència i bon govern

PLA DE VOLUNTARIAT

El Club bàsquet Castellet ha elaborat un Pla de Voluntariat per als seus entrenadors/es per tal de dur
a terme una gestió del voluntariat de qualitat i valorar la feina realitzada per les persones voluntàries,
d’acord amb la normativa vigent.

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

Llei aplicable: Llei 19/2014, de 29 de desembre article 3.4 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El Club Bàsquet Castellet és una entitat esportiva amb CIF G59536300 formada com a club social i té com a objectius la promoció de l’esport i els seus valors. El club té el seu domicili social i fiscal al Pavelló Esportiu Municipal, situat al C/ Barcelona S/N de Sant Vicenç de Castellet.

El Club Bàsquet Castellet es troba en situació de viabilitat econòmico-financera i amb plenes facultats d’administració pròpia.

Actualment, l’organigrama del club s’estructura en diferents comissions, els responsables directius i tècnics poden ser consultats a través de la pàgina: Junta directiva

INFORME DE GESTIÓ I COMPTES ANUALS

Informació presentada en l’Assemblea Anual ordinària.

RETRIBUCIONS DELS ALTS CÀRRECS I JUNTA DIRECTIVA DE L’ENTITAT

De conformitat amb el que estableix l’article 8 f) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es posa de manifest que la Junta Directiva del Club Bàsquet Castellet no té retribució.

Desplaça cap amunt